Zero Tolerance
DMCR Mobile Application Version

ส่วนวิเทศสัมพันธ์ (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

QR ส่วนวิเทศสัมพันธ์ (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

ระเบียบเกี่ยวกับการไปราชการ

ระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมฯ
ระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมฯ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549

เอกสารแนบ


4
4
ประเภทไฟล์: .pdfขนาดไฟล์: 0.12 Mbดาวน์โหลด: 218 ครั้ง