Zero Tolerance
DMCR Mobile Application Version

ส่วนวิเทศสัมพันธ์ (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

QR ส่วนวิเทศสัมพันธ์ (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

เรื่องเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี/มติ ครม.

การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ

เอกสารแนบ


11
11
ประเภทไฟล์: .pdfขนาดไฟล์: 0.26 Mbดาวน์โหลด: 1,386 ครั้ง