ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ.สถาบันมหาสมุทรฯ ส่งข่าวสารความก้าวหน้าเกี่ยวกับ IOI -Thailand (IOI HQ) เพื่อเผยแพร่ให้ผู้สนใจ

ผอ.สถาบันมหาสมุทรฯ ส่งข่าวสารความก้าวหน้าเกี่ยวกับ IOI -Thailand (IOI HQ) เพื่อเผยแพร่ให้ผู้สนใจ

          วันที่ 21 มกราคม 2565 ดร. อนุวัฒน์ นทีวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศประจำประเทศไทย ได้ส่งข่าวสารความก้าวหน้าเกี่ยวกับ IOI -Thailand ใน Website ของสถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศ (IOI HQ) เพื่อเผยแพร่ให้ผู้สนใจทราบ ดังนี้

IOI THAILAND

Dr. Anuwat NATEEWATHANA, Director, IOI Thailand
Department of Marine and Coastal Resources,
Thung Song Hong, Khet Lak Si, Bangkok 10210, Thailand
E: anuwat007@gmail.comsaowiny@yahoo.com (Coordinator, Ms Saowalak Winyoonantakul)

Department of Marine and Coastal Resources (DMCR) is a competent government agency in Thailand. The DMCR has been established under Ministry of Natural Resources and Environment since 2002. The mandates of the DMCR are to conserve, rehabilitate and protect marine and coastal resources, aiming to achieve the sustainability of the resources. The DMCR is Thailand’s national focal point for ASEAN Working Group o Coastal and Marine Environment and lead country in endangered coastal and marine species conservation and in coastal and marine pollution mitigation, including nutrients, marine debris, and eutrophication.

For last 20 years of collaboration among the International Ocean Institute (IOI) and many related institutes in Thailand, through the annual Training Programme on Regional Ocean Governance and relevant subjects in the Southeast Asian Seas and Indian Ocean, in which the DMCR has taken part since 2016. During the first week of January 2022, the IOI and the DMCR signed a Memorandum of Understanding on the Establishment of a Training Centre in Thailand and Collaboration on Ocean Governance in the Southeast Asia Seas and the Indian Ocean. The activities on academic exchange and training programs on ocean governance under the MoU will promote the sustainability of marine resources and environment based on good governance, integrated policy-making and coastal community-based participatory approaches.