ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรฝึกอบรม ของสถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศ (IOI)

หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรฝึกอบรม ของสถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศ (IOI)
สถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศ (IOI) ปัจจุบัน IOI มีหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรฝึกอบรม ดังนี้

International Course/Training Programmes :
(1) Ocean Governance: Policy, Law and Management, offered by IOI in Canada at Dalhousie University in Halifax, Nova Scotia.
(2) Post Graduate Degree: Master of Arts in Ocean Governance, offered by the University of Malta in collaboration with the IOI in Malta.
Regional Programmes :
(1) Training Programme on Regional Ocean Governance for the Mediterranean, Black, Baltic & Caspian Seas, offered by IOI in Malta.
(2) Ocean Governance Training Programme for Africa, offered by IOI in Cape Town, South Africa.
(3) Training Programme on the Sustainable Development and Governance of the Caspian Sea, organized by the IOI in partnership with our Training Partner – the Caspian Sea Institute.
(4) Training Programme on Ocean Governance for the Western Pacific Region, organized by the IOI in partnership with our Training Partner – the State Oceanic Administration of PR China.
(5) Training Programme on Regional Ocean Governance Framework, Implementation of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) and its Related Instruments in the Southeast Asian Seas and the Indian Ocean, offered by IOI-Thailand.
(6) Training Programme on Ocean Governance, Ocean Sciences and Geoethics, offered by IOI-Brazil (SWAO) and IOI-Costa Rica, in Latin America & the Caribbean countries.