ข่าวประชาสัมพันธ์

IOI – Thailand จัดฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร “ธรรมาภิบาลการบริหารจัดการทางทะเลและมหาสมุทรและการดำเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติฯ

IOI – Thailand จัดฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร “ธรรมาภิบาลการบริหารจัดการทางทะเลและมหาสมุทรและการดำเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติฯ
          สถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศประจำประเทศไทย (IOI – Thailand) จัดฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร “ธรรมาภิบาลการบริหารจัดการทางทะเลและมหาสมุทรและการดำเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลและตราสารที่เกี่ยวเนื่องในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมหาสมุทรอินเดีย” ปีละหนึ่งครั้ง ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน รวม 4 ครั้ง ดังนี้
 
(1) The 1st IOI training programme on Regional Ocean Governance: Implementation of UNCLOS and Its Related Instruments in the Southeast Asian Seas and the Indian Ocean, 28th February to 19th March, 2016 at the Royal Phuket City Hotel in Phuket, Thailand.
(2) The 2nd IOI training programme on Regional Ocean Governance: Implementation of UNCLOS and Its Related Instruments in the Southeast Asian Seas and the Indian Ocean, 2nd to 27th July, 2017 at the Navyphirom Hotel, Hua Hin, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan Province, Thailand.
(3) The 3rd IOI training programme on Regional Ocean Governance: Implementation of UNCLOS and Its Related Instruments in the Southeast Asian Seas and the Indian Ocean, 1st to 28th July, 2018 at the Navyphirom Hotel, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan Province, Thailand.
(4) The 4th IOI training programme on Regional Ocean Governance: Implementation of UNCLOS and Its Related Instruments in the Southeast Asian Seas and the Indian Ocean, 30th June to 27th July, 2019 at Hua Hin, Prachuap Khiri Khan Province, Thailand.