รูปเกาะกระ

หมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR หมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข้อมูลหมู่เกาะกระ

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

     หมู่เกาะกระ เป็นหมู่เกาะแห่งเดียวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ที่เส้นละติจูดตะวันออกที่ 100 องศา 44 ลิปดา และเส้นลองจิจูดเหนือที่ 8 องศา 24 ลิปดา ห่างจากแผ่นดินประมาณ 53 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 390,106 ตารางเมตร ประกอบด้วยเกาะขนาดเล็ก 3 เกาะ ได้แก่ เกาะกระใหญ่ เกาะกลาง เกาะเล็ก และกองหินขนาดเล็กอีก 1 กอง เรียกว่าหินเรือ ซึ่งมีส่วนยอดโผล่พ้นน้ำไม่มากนัก เกาะกลาง และเกาะเล็ก ยังมีชื่อที่ชาวบ้านและชาวประมง เรียกแตกต่างกันอีก คือ เกาะหลาม และเกาะบก ลักษณะการวางตัวของหมู่เกาะกระจะคล้ายรูปสามเหลี่ยม โดยตัวเกาะกระใหญ่จะอยู่ทางด้านทิศเหนือ ส่วนเกาะกลาง และเกาะเล็กจะเยื้องไปทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ 

     เนื่องจากหมู่เกาะกระเป็นกลุ่มเกาะที่อยู่ไกลฝั่งมาก จึงเป็นการยากในการเดินทางไปยังหมู่เกาะกระ การเดินทางไปยังหมู่เกาะกระสามารถลงเรือได้ 3 จุด จากภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ 1. ปากน้ำขนอม อำเภอขนอม 2. แหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง และ 3. อำเภอหัวไทร 

ภูมิอากาศ

     หมู่เกาะกระได้รับอิทธิพลของลมมรสุมที่พัดผ่านทะเลทั้งสองด้าน มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีและมีอากาศค่อนข้างเย็น ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปีประมาณ 79% ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปี 1,910 มิลลิเมตร สภาพภูมิอากาศแบ่งได้ 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน อยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-กลางเดือนเมษายน ระยะนี้เป็นช่วงว่างของฤดูมรสุม หลังจากสิ้นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว อากาศจะเริ่มร้อน และจะมีอากาศร้อนจัดในที่สุดในเดือนเมษายนต่อเดือนพฤษภาคม

ลักษณะทั่วไป

     เกาะกระใหญ่เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของหมู่เกาะกระ ด้านบนเกาะจะเป็นยอดเขาสูงชันมีต้นไม้ขึ้นปกคลุม ลักษณะสัณฐานของตัวเกาะด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ชายขอบเกาะจะเป็นผาหินชันทอดตัวลงสู่แนวลึก เนื่องจากเกาะกระเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ห่างจากฝั่งเป็นระยะทางไกล จึงไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ ที่จะปกป้องตัวเกาะจากลมมรสุม จึงเป็นด้านที่ได้รับอิทธิพลของคลื่นลมในช่วงฤดูมรสุมอย่างเต็มที่ ทั้งช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ โดยจะมีร่องน้ำลึกขนาบตัวเกาะทั้งทางด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันออก ทางด้านทิศใต้ของเกาะเป็นบริเวณเดียวที่มีหาดทราย ซึ่งมีความยาวประมาณ 150 เมตร ทรายของหาดเกิดจากการผุพังของซากปะการังด้านหน้าหาดที่ถูกคลื่นซัดขึ้นมา โดยความชันของหาดทรายจะขึ้นกับช่วงเวลาแต่ละฤดูกาล ถัดจากหาดทรายไปทางตะวันออกเป็นหาดหินที่มีความยาวประมาณ 300 เมตร ชายฝั่งด้านทิศใต้ของเกาะกระใหญ่นี้ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมทั้งสองช่วงเวลาค่อนข้างน้อย จึงมีแนวปะการังเจริญเติบโตอยู่อย่างหนาแน่นบนพื้นทรายตั้งแต่ริมฝั่งไปจนถึงที่ระดับลึกมากกว่า 30 เมตร