รูปเกาะกระ

หมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR หมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง

ปะการังแข็ง (Corals)

     จากข้อมูลพบปะการังแข็งทั้งสิ้น 67 ชนิด 25 สกุล วงศ์เด่น ได้แก่ ปะการังเขากวาง (Acropora) และ Acropora longicyathus, A .aculeus, A. digitifera, A. nasuta, A. muricata, A. grandis และ A. intermedia ลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งคือขนาดโคโลนีที่ใหญ่มากเมื่อเทียบกับขนาดที่พบทั่วไปในแนวปะการังอื่นของอ่าวไทย เช่น Acropora latistella, A. divaricata, A. hyacinthus, Turbinaria mesenterina, T. frondens และ Pocillopora damicornis 

ตารางแสดงบัญชีรายชื่อชนิดของปะการังแข็งที่พบแพร่กระจายบริเวณแนวปะการังหมู่เกาะกระ 

ลำดับ

ครอบครัว

ชนิด

ชื่อสามัญ

ชื่อไทย

บริเวณสำรวจ

1

Acroporidae

Montipora aequituberculata

Fine  spined coral

ปะการังผิวเกล็ดน้ำแข็ง

 

 

 

X

X

 

 

X

2

Acroporidae

Montipora sp.

Fine spined coral

ปะการังผิวเกล็ดน้ำแข็ง

 

 

 

X

 

 

 

X

3

Acroporidae

Montipora digitata

Fine spined coral

ปะการังผิวเกล็ดน้ำแข็ง

X

X

 

X

 

 

X

X

4

Acroporidae

Montipora altasepta

Fine spined coral

ปะการังผิวเกล็ดน้ำแข็ง

X

 

 

X

 

 

 

 

5

Acroporidae

Montipora sp๒

Fine spined coral

ปะการังผิวเกล็ดน้ำแข็ง

X

 

 

 

 

 

 

 

6

Acroporidae

Montipora efflorescens

Fine spined coral

ปะการังผิวเกล็ดน้ำแข็ง

X

X

 

X

 

 

X

X

7

Acroporidae

Montipora informis

Fine  spined coral

ปะการังผิวเกล็ดน้ำแข็ง

 

 

 

 

 

 

 

X

8

Acroporidae

Montipora monasteriata

Fine  spined coral

ปะการังผิวเกล็ดน้ำแข็ง

 

 

 

 

 

 

 

X

9

Acroporidae

Montipora turtlensis

Fine  spined coral

ปะการังผิวเกล็ดน้ำแข็ง

X

 

 

 

X

 

 

X

10

Acroporidae

Acropora longicyathus

Bottlebrush coral

ปะการังแปรงล้างขวด

 

X

X

X

 

 

 

 

11

Acroporidae

Acropora intermedia

Staghorn coral

ปะการังเขากวาง

X

X

 

X

X

 

 

X

12

Acroporidae

Acropora micropthelma

Staghorn coral

ปะการังเขากวาง

 

 

 

 

X

 

X

X

13

Acroporidae

Acropora muricata

Staghorn coral

ปะการังเขากวาง

X

X

X

X

X

 

X

X

14

Acroporidae

Acropora grandis

Staghorn coral

ปะการังเขากวาง

X

 

X

X

X

X

X

X

15

Acroporidae

Acropora valenciennesi

Table coral

ปะการังเขากวางโต๊ะ

 

 

X

 

X

X

X

X

16

Acroporidae

Acropora divaricata

Table coral

ปะการังเขากวางโต๊ะ

 

X

 

 

 

 

X

X

17

Acroporidae

Acropora indonesia

Table coral

ปะการังโต๊ะ ปะการังร่ม

 

 

 

 

 

 

 

X

18

Acroporidae

Acropora cytherea

Table coral

ปะการังโต๊ะ ปะการังร่ม

 

 

 

 

X

 

X

X

19

Acroporidae

Acropora hyacinthus

Table coral

ปะการังโต๊ะ ปะการังร่ม

 

 

 

 

X

 

X

 

20

Acroporidae

Acropora latistella

Staghorn coral

ปะการังเขากวาง

X

X

X

 

X

X

 

X

21

Acroporidae

Acropora aculeus

Staghorn coral

ปะการังเขากวาง

 

 

X

 

 

X

 

 

22

Acroporidae

Acropora millepora

Staghorn coral

ปะการังเขากวาง

X

 

 

 

 

 

X

 

23

Acroporidae

Acropora samentosa

Staghorn coral

ปะการังเขากวาง

 

 

 

 

X

 

X

 

24

Acroporidae

Acropora loripes

Staghorn coral

ปะการังเขากวาง

 

 

 

 

X

 

X

 

25

Acroporidae

Acropora plumosa

Staghorn coral

ปะการังเขากวาง

 

 

X

 

X

X

 

 

26

Agariciidae

Pavona cactus

Flower coral , Leaf coral

ปะการังลายดอกไ ม้

 

X

X

X

 

X

X

X

27

Agariciidae

Pavona decussata

Flower coral , Leaf coral

ปะการังลายดอกไ ม้

X

X

 

 

X

 

X

X

28

Agariciidae

Pavona frondifera

Flower coral , Leaf coral

ปะการังลายดอกไ ม้

 

 

 

 

X

 

X

 

29

Agariciidae

Pavona clavus

Flower coral , Leaf coral

ปะการังลายดอกไ ม้

 

 

 

 

 

X

 

X

30

Agariciidae

Pavona explanulata

Flower coral , Leaf coral

ปะการังลายดอกไ ม้

 

 

 

 

X

 

X

X

31

Agariciidae

Pavona varians

Flower coral , Leaf coral

ปะการังลายดอกไ ม้

 

 

 

 

X

 

 

X

32

Agariciidae

Leptoseris mycetoseroides

Porcelain coral

ปะการังเล็ปโตซีรีส

 

 

 

 

 

 

 

X

33

Agariciidae

Gardineroseris planulata

Planulatr coral

ปะการังช่องหินอ่อน

 

 

 

 

 

 

 

X

34

Siderastreidae

Psammocora contigua

Petaloid coral

ปะการังลายกลีบดอกไม้จิ๋ว

 

 

 

 

X

 

 

X

35

Siderastreidae

Psammocora superficialis

Petaloid coral

ปะการังลายกลีบดอกไม้จิ๋ว

 

 

 

 

 

 

 

X

36

Astrocoeniidae

Stylocoeniella guentheri

Thorn coral

ปะการังสไตโลซีเนียลลา

 

 

 

 

 

 

X

 

37

Pocilloporidae

Pocillopora damicornis

Cauliflower coral

ปะการังดอกกะหล่ำ

X

X

 

X

X

X

X

X

38

Pocilloporidae

Pocillopora verrucosa

Cauliflower coral

ปะการังดอกกะหล่ำ

 

X

 

 

 

 

X

X

39

Faviidae

Cyphastrea chalcidicum

Lessre knob coral

ปะการังดาวเล็ก

 

 

 

 

 

X

 

 

40

Faviidae

Echinopora lamellosa

Hedgehog coral

ปะการังช่องหนาม

X

X

 

 

 

 

X

 

41

Faviidae

Favia stelligera

Ring coral

ปะการังวงแหวน

 

 

 

 

 

 

 

X

42

Faviidae

Favia speciosa

Ring coral

ปะการังวงแหวน

 

 

 

 

X

 

X

 

43

Faviidae

Favia  favus

Ring coral

ปะการังวงแหวน

 

 

X

 

X

X

X

X

44

Faviidae

Favia matthaii

Ring coral

ปะการังวงแหวน

 

 

X

 

X

X

X

X

45

Faviidae

Favitis abdita

Larger star coral

ปะการังช่องเหลี่ยม

 

 

 

 

 

 

X

X

46

Faviidae

Favitis chinensis

Larger star coral

ปะการังช่องเหลี่ยม

 

 

X

 

X

 

X

X

47

Faviidae

Montastrea  sp.

Ring coral

ปะการังวงแหวน

 

 

 

 

X

 

 

 

48

Faviidae

Goniastrea austrealensis

Honey comb coral

ปะการังรังผึ้ง

 

 

 

 

X

 

X

X

49

Faviidae

Goniastrea pectinata

Honey comb coral

ปะการังรังผึ้ง

X

 

 

 

X

 

X

X

50

Faviidae

Goniastrea retiformis

Honey comb coral

ปะการังรังผึ้ง

 

 

 

 

 

 

X

 

51

Faviidae

Leptastrea purpurea

Star coral

ปะการังดาว

 

 

X

 

 

X

X

X

52

Faviidae

Platygyra daedeara

Brain coral

ปะการังสมองร่องเล็ก

 

 

X

 

X

X

X

X

53

Faviidae

Platygyra sinensis

Brain coral

ปะการังสมองร่องเล็ก

X

 

 

X

X

X

X

X

54

Fungiidae

Fungia spp.

Mushroom coral

ปะการังดอกเห็ด

X

X

 

 

X

 

X

 

55

Fungiidae

Herpolitha limax

Boomerang coral

ปะการังบูมเมอแรง

X

X

 

 

 

 

 

 

56

Fungiidae

Lithophyllon undulatum

Stone-leaf coral

ปะการังหินใบไม้

 

 

 

 

 

 

 

X

57

Merulinidae

Hydnophora exesa

Spine coral

ปะการังหนามขนุน

X

 

 

 

 

 

X

 

58

Oculinidae

Galaxea fascicularis

Galaxy coral

ปะการังแกแล็กซี่

 

 

 

 

 

X

 

 

59

Poritidae

Porites lutea

Hump coral

ปะการังโขด

X

 

X

X

X

X

X

X

60

Poritidae

Porites rus

Hump coral

ปะการังโขด

 

 

 

 

X

X

 

X

61

Poritidae

Goniopora sp.

Anemone coral

ปะการังดอกไม้ทะเล

 

X

 

 

 

 

X

X

62

Dendrophylliidae

Turbinaria frondens

Disc coral

ปะการังจาน

 

 

X

 

X

X

X

X

63

Dendrophylliidae

Turbinaria mesenterina

Disc coral

ปะการังจาน

 

 

 

 

X

X

X

X

64

Dendrophylliidae

Turbinaria peltata

Disc coral

ปะการังจาน

 

 

 

 

 

X

 

 

65

Dendrophylliidae

Tubastraea micrantha

Tree coral

ปะการังกิ่งเขียวดำ

 

 

 

 

 

 

 

X

66

Dendrophylliidae

Tubastraea sp.

Orenge cup coral

ปะการังถ้วยส้ม

X

 

 

 

 

X

 

X

67

Siderastreidae

Pseudosiderastrea tayami

False pillow coral

-

 

 

 

 

 

 

 

X