รูปเกาะกระ

หมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR หมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง

ปะการังอ่อนและกัลปังหา (Soft Corals and Sea Fans)

จากข้อมูลพบกลุ่มปะการังอ่อน และกัลปังหา ตามตารางข้างล่างนี้ 

ตารางแสดงปะการังอ่อนและกัลปังหาที่พบในบริเวณหมู่เกาะกระ

ลำดับ

ครอบครัว

ชนิด

ชื่อสามัญ

ชื่อไทย

1

Alcyoniidae

Lobophytum sp.

Lobed Leather Coral

ปะการังอ่อนกึ่งนิ้วมือ

2

Alcyoniidae

Sarcophyton sp.

Mushroom Leather Coral

ปะการังอ่อนทองหยิบ

3

Alcyoniidae

Klyxum sp.

Soft coral

ปะการังอ่อนต้นนุ่ม

4

Alcyoniidae

Cladiella

Leather Coral

ปะการังหนังกิ่งสั้น

5

Alcyoniidae

Sinularia sp.

Cabbage Leather Coral

ปะการังหนังนิ้วมือ

6

Nephtheidae

Dendronephthya sp.

Soft Coral

ปะการังอ่อนต้นวุ้น

7

Nephtheidae

Chromonephthea sp.

Soft coral

ปะการังอ่อนต้นวุ้น

8

Briareidae

Briareum sp.

Starburst Polyp

กัลปังหาดอกไม้

9

Ellisellidae

Ctenocella sp.

Red whip coral

กัลปังหาพิณ

10

Subergorgiidae

Subergorgia  sp.

Sea Fan

กัลปังหา

11

Gorgoniidae

Rumphella sp.

Sea Fan

กัลปังหา

12

Anthothelidae

Alertigorgia sp.

Soft coral

ปะการังอ่อน

13

Xeniidae

Xenia sp.

Soft Coral

ปะการังอ่อนดอกไม้

14

Melithaeidae

Melithaea sp.

Sea fan

กัลปังหา

15

Gorgoniidae

Hicksonella sp.

Sea fan

กัลปังหา

16

Ellisellidae

Junceella sp.

Sea whip

แส้ทะเล