รูปเกาะกระ

หมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR หมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง

สาหร่ายทะเล (Marine Algae)

     พบสาหร่าย 8 ชนิด แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน สาหร่ายสีเขียว สาหร่ายสีน้ำตาล และสาหร่ายสีแดง โดยพบว่าสาหร่ายสีน้ำตาลมีชนิดมากที่สุดถึง 3 ชนิด ได้แก่ Padina sp., Lobophora variegata, Dictyota adnata รองลงมาคือ กลุ่มสาหร่ายสีเขียวและสาหร่ายสีแดง โดยพบขึ้นอยู่ตามช่องว่างระหว่างปะการังเขากวางกิ่ง บนซากปะการังตาย และบนพื้นหินกระจายอยู่ทั่วไปบริเวณแนวปะการัง 

ตารางแสดงชนิดสาหร่ายที่พบบริเวณหมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช กันยายน พ.ศ. 2550 

ลำดับ

ครอบครัว

ชนิด

ชื่อสามัญ

ชื่อไทย

สถานี

เกาะใหญ่

เกาะกลาง

หินเรือ

1

Oscillatoriaceae

Lyngbya sp.

Blue-green alga

สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน

 

x

 

2

Bryopsidaceae

Bryopsis pennata

Green alga

สาหร่ายสีเขียว

 

x

 

3

Caulerpaceae

Caulerpa racemosa var. peltata

Green grape alga

สาหร่ายสีเขียว

x

x

x

4

Sargassaceae

Padina sp.

Brown alga

สาหร่ายเห็ดหูหนู

x

x

 

5

Dictyotaceae

Lobophora variegata

Encrusting fan-leaf  alga

สาหร่ายสีน้ำตาล

x

x

x

6

Dictyotaceae

Dictyota adnata

Brown alga

สาหร่ายสีน้ำตาล

 

 

x

7

Squamariaceae

Peyssonnelia sp.

Red alga

สาหร่ายสีแดง

 

 

x

8

Hypneaceae

Hypnea sp.

Red alga

สาหร่ายสีแดง

 

x