รูปเกาะกระ

หมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR หมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง

อ่านต่อ
ปะการังแข็ง (Corals)

ปะการังแข็ง (Corals)

ปะการังอ่อนและกัลปังหา (Soft Corals and Sea Fans)

ปะการังอ่อนและกัลปังหา (Soft Corals and Sea Fans)

สัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ (Other Marine Invertebrates)

สัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ (Other Marine Inv..

สัตว์ที่อาศัยร่วมกับปะการัง (Associated fauna)

สัตว์ที่อาศัยร่วมกับปะการัง (Associated fauna)

สาหร่ายทะเล (Marine Algae)

สาหร่ายทะเล (Marine Algae)

สัตว์ที่อาศัยอยู่ร่วมกับปะการัง Pocillopora damicorni

สัตว์ที่อาศัยอยู่ร่วมกับปะการัง Pocillopora damico..