ข่าวประชาสัมพันธ์

กองกฎหมายประชุมเพื่อหาข้อยุติโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันคลื่นริมชายหาด