ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิคส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิคส์ (e-bidding)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยได้รับมอบอำนาจจากจังหวัดสงขลา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างทำครุภัณฑ์ทุ่นดักขยะ
ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 50 เมตร จำนวน 15 ชุด

 

ดาวน์โหลด

บก
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.38 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 19
ประกาศกรมทรัพยากร งานจัดทำทุ่นดักขยะและก
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.40 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 20
รายละเอียดราคากลาง งานจัดทำทุ่นดักขยะและ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.20 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 29
เอกสารประกวดราคา งานจัดทำทุ่นดักขยะและกา
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.05 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 18