ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างครุภัณฑ์ทุ่นดักขยะ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 50 เมตร 15 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างครุภัณฑ์ทุ่นดักขยะ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 50 เมตร 15 ชุด

ตามประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างครุภัณฑ์ทุ่นดักขยะ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 50 เมตร 15 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 1/2563 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 นั้น 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทุ่นดักขยะ 50 เมตร 15
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.26 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 82