ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทล.ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการดำเนินงาน ของ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ศวทล.ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการดำเนินงาน ของ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 นางสาวราตรี  สุขสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง (ศวทล.) เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบ Vedio Conference ณ ที่ตั้งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลาร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานภายใต้สังกัด ทส.ที่มีสำนักงานที่ตั้งในจังหวัดสงขลา โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมทั่วประเทศ 145 หน่วย ได้แก่ ทสจ.76 แห่ง สิ่งแวดล้อมภาค1-16 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชน ภายใต้กำกับของกระทรวง ทส. มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 760 ท่าน ทั้งจากในห้องประชุมและผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เร้น โดยท่าน รมว.ทส.ได้กล่าวนโยบายการทำงานในยุคโควิด19 ไว้ 2 ด้านหลักคือการปรับตัว 5 มิติ และการฟื้นฟู 4 มิติ การทำงานแบบ ทส.ยกกำลังเอ็กซ์(x) เน้นการทำงานตามแผนปฏิรูปประเทศ6ด้าน รวมไปถึงสื่อการข่าวปลอม การปรับลดงบประมาณ การให้ความสำคัญต่อโครงการตามพระราชดำริ และการจัดกิจกรรมน้อมรำลึก รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคมนี้