ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจทรัพยากรพื้นที่เกาะหนูและเกาะแมว จังหวัดสงขลา

สำรวจทรัพยากรพื้นที่เกาะหนูและเกาะแมว จังหวัดสงขลา

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง (ศวทล. สงขลา) ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) และ ดร.สายัณห์ ทองศรี ผู้ประสานงานเครือข่ายอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ปฏิบัติงานสำรวจพื้นที่เกาะหนู เกาะแมว จังหวัดสงขลา เพื่อรวบรวมข้อมูลลักษณะภูมิประเทศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ปะการัง หญ้าทะเล และสัตว์ทะเลหายาก) บริเวณพื้นที่โดยรอบเกาะหนูและเกาะแมว รวมถึงพื้นที่บนเกาะซึ่งประกอบด้วยถ้ำมรกต ถ้ำค้างคาว ถ้ำญี่ปุ่น และผาชมพู เพื่อจัดทำข้อมูลสรุปสภาพพื้นที่และรูปแบบการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพื้นที่เกาะหนู เกาะแมว ประกอบการบริหารจัดการและเป็นข้อมูลสนับสนุนการกำหนดพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามมาตรา 20 แห่ง พรบ. ทช. 2558