ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564

กิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง (ศวทล. สงขลา) ดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564  ในวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ และเก็บขยะในพื้นที่ ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง หมู่ที่ 8 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี​และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ