ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทล.สงขลา ร่วมสำรวจคลองสำโรงจังหวัดสงขลา

ศวทล.สงขลา ร่วมสำรวจคลองสำโรงจังหวัดสงขลา

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นางสาวราตรี สุขสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ลงพื้นที่สำรวจคลองสำโรงร่วมกับนายจักรธร สุริแสง นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง ตัวแทนเจ้าหน้าที่จากองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล หรือ WWF Thailand  และผู้เกี่ยวข้องภาคประชาชน เพื่อสำรวจข้อมูลการสร้างที่อยู่อาศัยที่ยื่นรุกล้ำคลอง การทิ้งขยะลงคลอง การปล่อยน้ำเสียจากครัวเรือนและโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ ทำให้เกิดมลพิษทางน้ำและกลิ่นเน่าเหม็นรวมถึงทัศนียภาพที่สกปรกจากขยะทั้งสองฝั่งคลอง โดยใช้เรือหางยาวล่องในคลองซึ่งน้ำลึกประมาณ 1 เมตร รวมระยะทางที่สำรวจทั้งไปและกลับเป็นระยะ 5.4 กิโลเมตร จากความยาวคลองทั้งหมด 5.4 กิโลเมตร มีปากคลองเปิดออกสู่ทะเลสาบสงขลาและอีกปากคลองไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยที่บริเวณเก้าเส้ง เนื่องจากคลองตื้นเขินเดินทางไปต่อไม่ได้ประกอบกับเป็นแหล่งผักตบชวาขึ้นหนาแน่น การสำรวจครั้งนี้เพื่อนำข้อมูลจัดทำแผนพัฒนาคลองสำโรงให้มีสภาพดีขึ้น ซึ่งรวมถึงเป้าหมายที่ต้องการเปิดปากคลองฝั่งเก้าเส้งให้น้ำทะเลไหลผ่าน รวมถึงการพัฒนาจัดระเบียบที่อยู่อาศัยสองฝั่งคลองด้วย โดยเทศบาลเขารูปช้างจะนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาตามขั้นตอนและพัฒนาต่อไป