ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทล. เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9

ศวทล. เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวราตรี สุขสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ได้รับมอบหมายจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ให้เป็นผู้แทนในนามของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสงขลา เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่า โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตร ประกอบพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ วัดนาทวี ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ผู้เข้าร่วมได้แก่หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการโควิด19 อย่างเคร่งครัด