ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานงบทดลองประจำปี 2565

รายงานงบทดลองประจำปี 2565

รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2565
ของ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง (จังหวัดสงขลา)
สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลด

งวด 1 ตุลาคม 2564
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.13 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 114
งวด 2 พฤศจิกายน 2564
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.14 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 87
งวด 3 ธันวาคม 2564
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.23 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 68
งวด 4 มกราคม 2565
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.15 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 80
งวด 5 กุมภาพันธ์ 2565
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.15 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 66
งวด 6 มีนาคม 2565
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.80 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 83
งวด 7 เมษายน 2565
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.04 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 65
งวด 8 พฤษภาคม 2565
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.04 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 63
งวด 9 มิถุนายน 2565
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.05 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 62
งวด 10 กรกฎาคม 2565
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.05 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 69
งวด 11 สิงหาคม 2565
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.05 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 72
งวด 12 กันยายน 2565
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.05 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 54