ข่าวประชาสัมพันธ์

การขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด

การขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด

ด้วยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
จะทำการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด จำนวน 24 ายการ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ดาวน์โหลด

ประกาศการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.92 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 76