ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและทุกวันจันทร์

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและทุกวันจันทร์

วันที่ 13 ธันวาคม 2554 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าเสาธง  ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง จังหวัดสงขลา  นางสาวราตรี  สุขสุวรรณ์ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ  เมื่อถึงเวลาแปดนาฬิกา ทุกคนยืนตรงเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีเจ้าหน้าที่เชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา จากนั้น นายทวีศักดิ์ กรีไกรนุช นักวิชาการประมง ได้นำสวดมนต์ไหว้พระสำหรับการจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติฯ จะจัดทุกเช้าวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในแต่ละสัปดาห์ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ในองค์กร เป็นแบบอย่างที่ดี หลังจากเข้าแถวเคารพธงชาติ ผู้อำนวยการฯ มีเรื่องแจ้งให้ทราบ 5 เรื่องดังนี้ 1.เครื่องแต่งกายทุกวันจันทร์  2. วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ รองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ ลงพื้นที่จัดเตรียมความพร้อมในการลงตรวจสภาพพื้นที่เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่ง อ.เทพา จ.สงขลาในช่วงวันที่ ๑๓-๑๕ ธันวาคมนี้  3. ให้แก้ไข้ไฟบริเวณโดยรอบด้านหน้าด้านหลังสำนักงาน 4. มาตรการคุมเข้มโควิด 19 5. การเข้าออกบ้านพัก