ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ.ศวทล. ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการบริหารจัดการขยะทะเล จังหวัดพัทลุง

ผอ.ศวทล. ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการบริหารจัดการขยะทะเล จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 นางสาวราตรี สุขสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่างและคณะซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการบริหารจัดการขยะทะเลของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (งบกลุ่มจังหวัด) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการติดตั้งทุ่นดักขยะทะเลบริเวณแม่น้ำปากพะนังและแม่น้ำหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามโครงการบริหารจัดการขยะทะเลฯ เป็นวันที่ 2  เทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยตัวแทนของบริษัท GA2007 ซึ่งเป็นผู้ผลิตทุ่นดักขยะทะเลและรับจ้างดำเนินการศึกษาวิจัยข้อมูลขยะที่เก็บจากทุ่น ร่วมตรวจสอบสภาพของทุ่นดักขยะทะเลและการติดตั้ง เพื่อปรับแก้และซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อดักเก็บขยะก่อนไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมนี้ได้พูดคุยหารือเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับปัญหาขยะทะเลตามภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และขอความร่วมมือหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ให้ใช้ประโยชน์ของทุ่นดักขยะทะเลต่อไป