ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ.ศวทล. ติดตามงานเลี้ยงเต่ากระอาน ณ บ้านหาดไข่เต่า จังหวัดพัทลุง

ผอ.ศวทล. ติดตามงานเลี้ยงเต่ากระอาน ณ บ้านหาดไข่เต่า จังหวัดพัทลุง

 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 นางสาวราตรี สุขสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ลงไปตรวจเยี่ยมและติดตามงานเลี้ยงเต่ากระอานในบ่อดินซึ่งเป็นบ่อพ่อแม่พันธุ์ ณ บ้านหาดไข่เต่า  ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

โดยหารือกับนายสาธิต มากชิต หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่  6 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช องค์การสวนสัตว์ เพื่อกำหนดวันตรวจสอบสุขภาพเต่ากระอานในบ่อเลี้ยงร่วมกันระหว่างสองหน่วยงาน โดยทำการติดตาม

เป็นระยะเวลา  2 ปี/ครั้ง จากข้อมูลเดิมที่เคยมีเต่าจำนวน  64 ตัว เป็นเพศผู้    41 ตัวเพศ เมีย  23 ตัว สัดส่วนตัวผู้มากกว่าตัวเมีย ซึ่งค่อนข้างมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดี จะได้ประเมินสถานภาพในบ่อเลี้ยงใหม่เพื่อจะได้วางแผนการบริหารจัดการระบบการเลี้ยงให้

มีความเหมาะสมต่อไป