ข่าวประชาสัมพันธ์

เต่าเกยตื้นเพิ่มบริเวณหาดสงขลา

เต่าเกยตื้นเพิ่มบริเวณหาดสงขลา

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทย ตอนล่าง (ทช.) ได้รับแจ้งจากประชาชนหลายพื้นที่ว่าพบเต่าทะเลเกยตื้น จำนวน 5 ตัว   เต่าตนุจำนวน 4 ตัว  บริเวณประตูน้ำคลองท่าเข็น อำเภอระโนดและบริเวณหาดเก้าเส้ง อำเภอเมือง  และเต่ากระจำนวน 1 ตัว บริเวณหาดหิน อำเภอระโนด จึงเข้าช่วยเหลือและนำเต่าทะเลที่พบทั้งหมดกลับไปที่ศูนย์วิจัยฯ เพื่อตรวจสุขภาพ รักษาบาดแผลและพักฟื้น เพื่อทำการฟื้นฟูก่อนปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติต่อไป