ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทล. ร่วมพิธีเปิดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลา

ศวทล. ร่วมพิธีเปิดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลา

     วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 17.30 - 19.00 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง เข้าร่วมพิธีเปิดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยกำหนดจัดงานในวันที่ 29 เมษายน ถึง 8 พฤษภาคม 2565 ณ เวทีกลางสระบัว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีนายเจษฏา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดงาน ผู้ร่วมพิธีเปิดประมาณ 500 คน ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยในงานมีกิจกรรมการแสดง แสง สี เสียง ต่าง ๆ มากมาย มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าเพื่อส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และเพื่อจัดหารายได้สนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาในการนำไปช่วยเหลือกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศล และช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากในจังหวัดสงขลา ทั้งนี้ ศวทล.ได้ร่วมสนับสนุนของรางวัลสลากกาชาดและเป็นตัวแทนของ ทส. ร่วมการแสดงในงานกาชาดด้วย