ข่าวประชาสัมพันธ์

หารือจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการอนุรักษ์โลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลา

หารือจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการอนุรักษ์โลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลา

          วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 คณะทำงานจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการอนุรักษ์โลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลา โดยมีคณะทำงานเข้าร่วมการหารือ ได้แก่ นายก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน นายสุรศักดิ์  ทองสุกดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก นางสาวราตรี  สุขสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง นายสันติ นิลวัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง และคณะทำงานประกอบด้วยนักวิชาการประมง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ และนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกันหารือ ระดมความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาวิกฤติโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาเพื่ออนุรักษ์โลมาอิรวดีให้ยั่งยืนต่อไป