ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทล. ติดตามความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหารขั้นต้นบริเวณพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนบน

ศวทล. ติดตามความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหารขั้นต้นบริเวณพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนบน

          วันที่ 18 - 21 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ได้ออกปฏิบัติงานโครงการสำรวจประเมินสถานภาพทะเลสาบสงขลา เพื่อติดตามความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหารขั้นต้นบริเวณพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนบนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสงขลา และพัทลุง โดยได้สำรวจความหลากหลายและความชุกชุมของสัตว์น้ำวัยอ่อน แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดิน รวมจำนวน 5 สถานี  ได้เก็บรวบรวมและรักษาสภาพตัวอย่างเพื่อนำมาวิเคราะห์องค์ประกอบชนิดและปริมาณในห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นฐานข้อมูลทรัพยากรในทะเลสาบสงขลา สำหรับใช้บริหารจัดการพื้นที่ทะเลสาบสงขลาต่อไป