ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทล. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดปัตตานี และนราธิวาส

ศวทล. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดปัตตานี และนราธิวาส

          วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นางสาวราตรี สุขสุวรรณ์  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง และนางรัชนี พุทธปรีชา คณะทำงานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดปัตตานี และนราธิวาส ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 เพื่อให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำรายงานสถานภาพทรัพยากรและสถานการณ์ประเด็นสำคัญในพื้นที่เพื่อให้ได้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพในการจัดทำรายงานต่อคณะกรรมการจังหวัดต่อไป  จากนั้นได้ลงพื้นที่สำรวจติดตามงานวิจัยการฟื้นตัวของแหล่งหญ้าทะเลในพื้นที่อ่าวปัตตานี จังหวัดปัตตานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 ติดตามพื้นที่ดำเนินงานโครงการฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล และพื้นที่ขุดลอกร่องน้ำในอ่าวปัตตานี