ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทล. ร่วมประชุมโครงการพัฒนาคลองสำโรงและโครงการ Plastic Smart Cities

ศวทล. ร่วมประชุมโครงการพัฒนาคลองสำโรงและโครงการ Plastic Smart Cities

          วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นางธันยพร พูลสวัสดิ์ ตำแหน่งนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ได้เข้าร่วมประชุมความร่วมมือ โครงการพัฒนาคลองสำโรงและโครงการ Plastic Smart Cities เพื่อหารือแนวทางการจัดทำโครงการค่ายเครือข่ายเยาวชนพัฒนาคลองสำโรงและความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครสงขลา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลประเทศไทย ทั้งนี้ได้รายงานข้อมูลขยะบริเวณปากคลองสำโรง และข้อมูลโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาตอนบน พร้อมหารือแนวทางพัฒนาการติดตั้งทุ่นดักขยะ (River Boom)  และแนวทางความร่วมมือ โครงการพัฒนาคลองสำโรงและโครงการ Plastic Smart Cities และโครงการจัดการขยะบริเวณแหล่งอาศัยของโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาตอนบน