ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทล. ร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมรักษ์ทะเลไทย

ศวทล. ร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมรักษ์ทะเลไทย

          วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นางสาวราตรี  สุขสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมรักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ณ ชายหาดสะกอม (สถานีบริการวิชาการชุมชนเทพา) ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยมี พลเรือโท สุนทร คำคล้าย ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธี มีผู้ร่วมงานจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครู นักเรียน ในพื้นที่ โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ได้จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับขยะทะเลและผลกระทบของขยะทะเลต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กิจกรรมปลูกต้นโกงกางจำลอง กิจกรรมปล่อยเต่าทะเล และกิจกรรมเก็บขยะชายหาด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะในแนวปะการังโดยนักดำน้ำอาสาสมัคร และเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง เพื่อเป็นการปลุกสร้างจิตสำนึกและช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมของระบบนิเวศชายฝั่งทะเลไทยให้คงความสมบูรณ์ต่อไป