ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจประเมินสถานภาพแมงกะพรุนและแมงกะพรุนพิษ อ่าวไทยตอนล่าง

สำรวจประเมินสถานภาพแมงกะพรุนและแมงกะพรุนพิษ อ่าวไทยตอนล่าง

          วันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ปฏิบัติงานสำรวจประเมินสถานภาพแมงกะพรุน และแมงกะพรุนพิษ ด้วยวิธีวางเครื่องมืออวนลอยกุ้ง 3 ชั้นในพื้นชายหาดสะกอม (จังหวัดสงขลา) แหลมตาชี (จังหวัดปัตตานี) และหาดนราทัศน์ (จังหวัดนราธิวาส) ผลการสำรวจ พบแมงกะพรุนพิษ คือ แมงกะพรุนไฟชนิด Chrysaora chinensis จำนวน 12 ตัว ที่ชายหาดแหลมตาชี  และพบแมงกะพรุนทั่วไป คือ แมงกะพรุนหอมชนิด Versuriga anadyomene จำนวน 2 ตัว ที่ชายหาดนราทัศน์ ส่วนพื้นที่ชายหาดสะกอม ไม่พบการแพร่กระจายของแมงกะพรุน  สำหรับพื้นที่ที่พบแมงกะพรุนพิษนั้น เจ้าหน้าที่ได้ประสานหน่วยงานและเครือข่ายชาวประมงในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเฝ้าระวังการได้รับบาดเจ็บจากการสัมผัสแมงกะพรุนพิษ