ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทล. สำรวจโลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลาด้วยเครื่องมือ Acoustic survey

ศวทล. สำรวจโลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลาด้วยเครื่องมือ Acoustic survey

          วันที่ 20 – 28 มิถุนายน 2565 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ได้ทำการออกสำรวจโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาโดยใช้เครื่องมือ Acoustic survey มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินจำนวนประชากร สถานภาพ และการแพร่กระจายของโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา ในการสำรวจคลื่นเสียงโลมาวางเครื่องมือแบบ A-tag for fixed monitoring ครอบคลุมพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนบน ทั้งนี้คณะสำรวจทำการสำรวจโดยเรือสำรวจฯ และสัมภาษณ์ชาวประมงในพื้นที่เกี่ยวกับการพบเห็นโลมาเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลประชากรของโลมาอิรวดีเป็นฐานข้อมูลในการเสนอให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการอนุรักษ์ประชากรโลมาอิรวดีให้คงอยู่คู่ทะเลสาบสงขลาต่อไป