ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทล.เฝ้าระวังสถานการณ์ปะการังฟอกขาว บริเวณเกาะหนู เกาะแมว และเกาะขาม จังหวัดสงขลา

ศวทล.เฝ้าระวังสถานการณ์ปะการังฟอกขาว บริเวณเกาะหนู เกาะแมว และเกาะขาม จังหวัดสงขลา

          วันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง เฝ้าระวังสถานการณ์ปะการังฟอกขาวบริเวณแนวปะการังเกาะหนู เกาะแมว และเกาะขาม จังหวัดสงขลา ผลจากการเก็บข้อมูลอุณหภูมิน้ำทะเลระยะยาวด้วย data temperature logger พบว่าอุณหภูมิน้ำทะเลเฉลี่ย 31.43 °C และจากการสำรวจแนวปะการัง โดยวิธี Line intercept transect พบการฟอกขาวของปะการังบริเวณเกาะขาม อ.เทพา จ.สงขลา ประมาณร้อยละ 15 ของปะการังมีชีวิต และปะการังเริ่มมีลักษณะสีซีด ประมาณร้อยละ 5 ของปะการังมีชีวิต ที่ระดับความลึก ประมาณ 2.7 – 4.5 เมตร ปะการังที่มีการฟอกขาว ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังช่องเล็ก (Montipora sp.) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona sp.) ปะการังดอกกะหล่ำ (Pocillopora sp.) ส่วนบริเวณเกาะหนู และเกาะแมว จ.สงขลา จากที่เคยพบปะการังมีสีซีดในช่วงเดือนพฤษภาคม ตอนนี้ปะการังมีการฟื้นตัวกลับมาอยู่ในสภาพปกติแล้ว เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการเกิดปะการังฟอกขาว เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่างจะดำเนินการสำรวจ ติดตามอย่างต่อเนื่องต่อไป