ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2566
ของ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง (จังหวัดสงขลา)
สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลด

งวดที่ 1 ตุลาคม 2565
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 12