ข่าวประชาสัมพันธ์

เต่าทะเลมีชีวิตเกยตื้น ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา

เต่าทะเลมีชีวิตเกยตื้น ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา

          วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก สังกัดศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง (ศวทล.) ได้รับแจ้งจากนายนิกร สันตะโร ว่าพบเต่าทะเลมีชีวิตเกยตื้นลอยอยู่กลางทะเล จึงได้นำมาพักไว้ที่ ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ศวทล.ทราบ เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายากพร้อมสัตวแพทย์ได้ทำการเข้าพื้นที่ ตรวจสอบเบื้องต้นพบเป็นเต่าตนุ (Green sea turtle ; Chelonia mydas) ไม่ทราบเพศ ขนาดกระดองยาว 45 ซม. กว้าง 45 ซม. น้ำหนัก 8 กก. ไม่พบบาดแผลตามร่างกาย ความสมบูรณ์ร่างกายอยู่ในเกณฑ์ ปกติ (BCS 3/5) อ่อนแรง จึงได้ทำการเคลื่อนย้ายมายัง ศวทล. เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดก่อนทำการดูแลรักษาและพักฟื้น ก่อนจะปล่อยกลับสู่ธรรมชาติต่อไป