ข่าวประชาสัมพันธ์

ศึกษาปริมาณขยะปากแม่น้ำ บริเวณทะเลสาบสงขลา

ศึกษาปริมาณขยะปากแม่น้ำ บริเวณทะเลสาบสงขลา

          วันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ได้ดำเนินการสำรวจขยะปากแม่น้ำ บริเวณทะเลสาบสงขลา จำนวน 4 จุด ดังนี้

1) ปากคลองสำโรง อ.เมือง จ.สงขลา

2) ปากคลองพะวง อ.เมือง จ.สงขลา

3) ปากคลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

4) ปากคลองปากบางภูมี อ.ควนเนียง จ.สงขลา

          โดยใช้ถุงอวนขนาดปากกว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร ขนาดตา 4 เซนติเมตร ไปติดตั้งบริเวณปากแม่น้ำ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. - 06.00 น. เป็นเวลา 12 ชั่วโมง แล้วทำการเก็บกู้ นำขยะที่ได้มาขัดแยกประเภทและชั่งน้ำหนัก เพื่อหาปริมาณของขยะแต่ละประเภทที่ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา