ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจประเมินสถานภาพแมงกะพรุน และแมงกะพรุนพิษ

สำรวจประเมินสถานภาพแมงกะพรุน และแมงกะพรุนพิษ

      ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ได้ดำเนินการสำรวจประเมินสถานภาพแมงกะพรุน และแมงกะพรุนพิษ ใน 3 พื้นที่ คือ บริเวณเกาะท่าไร(อ่าวเตล็ด) หาดคอเขา และแหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราชในระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2561
พบแมงกะพรุนทั้งหมด 6 ชนิด โดยเป็นแมงกะพรุนพิษ 3 ชนิด ได้แก่ 1. Morbakka sp.(แมงกะพรุนกล่องชนิดสายเดี่ยว) 2 ตัว 2. Chrysaora chinensis (แมงกะพรุนไฟ) 5 ตัว และ3. Cyanea buitendijki(แมงกะพรุนรกช้าง) 2 ตัว  พบแมงกะพรุนทั่วไป 3 ชนิด ได้แก่ 1. Zygocanna sp. 4 ตัว 2.Lychnorhiza malayensis 1 ตัว และ3. Lobonemoides robustus 12 ตัว พร้อมทั้งสำรวจแมงกะพรุนวัยอ่อนและปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง