ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจการติดตามความเสียหายของทรัพยากรชายฝั่ง จากกรณีที่พายุโซนร้อนปาบึก

สำรวจการติดตามความเสียหายของทรัพยากรชายฝั่ง จากกรณีที่พายุโซนร้อนปาบึก

วันที่ 15-18 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง   ออกสำรวจการติดตามความเสียหายของทรัพยากรชายฝั่ง จากกรณีที่พายุโซนร้อนปาบึกบริเวณ จ.นครศรีธรรมราช และจ.สงขลา ผลการสำรวจติดตามผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พบว่าในภาพรวมทรัพยากร ปะการัง หญ้าทะเลไม่ได้รับผลกระทบ แต่ด้านสิ่งแวดล้อมชายฝั่งได้รับผลกระทบ   โดยเฉพาะบริเวณอ่าวปากพนัง อ.ปากพนัง  จ.นครศรีธรรมราช  เกิดน้ำเน่าเสีย  สีน้ำตาลเข้ม   ส่งกลิ่นเหม็นทั้งอ่าวปากพนัง ป่าชายเลนได้รับความเสียหายบางส่วนและสัตว์น้ำตาย จากเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ ชุมชนชายฝั่งสาเหตุเกิดจากน้ำทะเลหนุนสูงและช่วงที่มีพายุปาบึก ทำให้มีน้ำท่วมบริเวณกว้าง เมื่อน้ำลดทำให้เกิดการชะล้างสิ่งสกปรกและน้ำเสียลงสู่ลำคลองส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ทรัพยากรทางทะเลบางส่วนคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง