ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจประเมินสถานภาพแมงกะพรุนและแมงกะพรุนพิษ ในพื้นที่ หาดสะกอม จังหวัดสงขลา จังหวัดนราธิวาส และ จังหวัดปัตตานี

สำรวจประเมินสถานภาพแมงกะพรุนและแมงกะพรุนพิษ ในพื้นที่ หาดสะกอม จังหวัดสงขลา จังหวัดนราธิวาส และ จังหวัดปัตตานี

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ได้ดำเนินการสำรวจประเมินสถานภาพแมงกะพรุนและแมงกะพรุนพิษ ในพื้นที่หาดสะกอม จังหวัดสงขลา
หาดนราทัศน์ จังหวัดนราธิวาส และหาดตะโละกาโปร์ แหลมตาชี จังหวัดปัตตานี ในระหว่างวันที่ 24 -28 มิถุนายน 2562 พบแมงกะพรุนทั้งหมด 3 ชนิด
คือ

1.แมงกะพรุนหางขน (Acromitus fagellates)

2.แมงกะพรุนนก (Lychnorhiza malayensis)

3.แมงกะพรุนด่างออสเตรเลีย (Phyllorhiza punctata)

     โดยสถานีแหลมตาชี พบแมงกะพรุนด่างออสเตรเลียขนาดเล็กจำนวนมาก โดยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางร่มต่ำกว่า 2 เซนติเมตร โดยติดมากับถุงลากแพลงก์ตอนสัตว์ ขนาด 500 ไมครอน พร้อมทั้งสำรวจแมงกะพรุนวัยอ่อน และปัจจัยสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น