ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทล. ติดตามการเจริญเติบโตของปะการัง บริเวณเกาะกระ

ศวทล. ติดตามการเจริญเติบโตของปะการัง บริเวณเกาะกระ

วันที่ ๗ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตอนล่าง ดำเนินการติดตามผลการศึกษาการฟื้นฟูปะการังบริเวณเกาะกระ ซึ่งเริ่มทำการติดตั้งเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการฟื้นฟูปะการังและหญ้าทะเล บริเวณเกาะกระ จ.นครศรีธรรมราช โดยการวัดการเจริญเติบโตของกิ่งปะการังที่นำไปติดตั้งบนอิฐบล็อก และใน Quadrat ขนาด ๑ ตร.ม. พบว่าในส่วนของการทดลองนำกิ่งพันธุ์ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) มีการเจริญเติบโตเฉลี่ย 1 ซม. บางกิ่งก็หลุดหายไป และพบว่ามีสาหร่ายเห็ดหูหนู (Padina australis) มาเกาะบริเวณอิฐบล็อก ในส่วนของการลงเกาะของปะการังในพื้นที่ Quadrat พบว่ามีลักษณะคล้ายโคโลนีขนาดเล็กของปะการังแต่ยังระบุไม่ได้ว่าเป็นปะการังชนิดไหนที่ลงเกาะ ในส่วนของการติดตามการฟอกขาวของปะการังบริเวณด้านทิศใต้ของเกาะกระใหญ่ ที่ระดับความลึกของน้ำ ๓-๕ เมตร อุณหภูมิ ๒๙.๗ องศาเซลเซียล พบว่าปะการังยังไม่ฟื้นตัวจากการฟอกขาว โดยเฉพาะในกลุ่มปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ส่วนใหญ่ยังมีสีซีดจางเกือบทั้งหมด แต่ไม่พบว่ามีปะการังตายจากการฟอกขาว ในส่วนของปะการังโขด (Porites sp.) ปะการังสมองร่องยาว (Platygyra sp.) พบว่าฟื้นตัวจากการฟอกขาวเกือบเข้าสู่สภาวะปกติ ทั้งนี้ศูนย์วิจัยฯ จะติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาวในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินการฟื้นตัวจากการฟอกขาวต่อไป