ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทล. ร่วมกิจกรรม โครงการ วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

ศวทล. ร่วมกิจกรรม โครงการ วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

          วันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ร่วมกิจกรรม โครงการ
"วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์
หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ตามโครงการและสถานที่ต่างๆ
ให้เติบโตแข็งแรง