ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทล. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

ศวทล. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง โดย นางสาวราตรี สุขสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน 
"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.เมือง จ.สงขลา โดยมี
นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ทั้งนี้ มี
หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคเอกชน เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ร.9 ที่ทรงคิดค้น "เทคโนโลยีฝนหลวง" 
เพื่อแก้ไขภัยแล้งให้พสกนิกรชาวไทย และจารึกไว้เป็นวันสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย