ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทล. ร่วมกิจกรรม Big Cleaning

ศวทล. ร่วมกิจกรรม Big Cleaning

วันที่ 11 ธันวาคม 2562  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ร่วมกิจกรรม Big Cleaning โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ ทัณฑสถานหญิงสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ภายในงานประกอบด้วย การทำความสะอาด การเก็บขยะ การตัดแต่งกิ่งไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบเรีอนจำ