ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทล. ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ ชาวสงขลาร่วมกัน ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

ศวทล. ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ ชาวสงขลาร่วมกัน ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ ชาวสงขลา
ร่วมกัน"ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" และรณรงค์การงดแจกถุงพลาสติกหูหิ้วในห้างสรรพสินค้า ณ ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จังหวัดสงขลา โดยมี นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้มีผู้ร่วมงานจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในจังหวัดสงขลา ภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการให้ความรู้การแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก พิธีประกาศเจตนารมณ์ และร่วมเดินรณรงค์การงดแจกถุงพลาสติกหูหิ้วในห้างสรรพสินค้า