ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทล. ร่วมกิจกรรม Everday Say No to Plastic Bags

ศวทล. ร่วมกิจกรรม Everday Say No to Plastic Bags

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 17.00 น. ผู้อำนวยการศูนย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ร่วมกิจกรรมรณรงค์
"Everday Say No to Plastic Bags" ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ณ ท๊อปส์ มาร์เก็ต สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
โดย ฯพณฯ วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งพบปะประชาชน และเดินรณรงค์
การลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว เพื่อสร้างพฤติกรรมและทัศนคติต่อผู้บริโภคในการร่วม ลด ละ เลิก ขยะพลาสติก