ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทล. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากเบื้องต้น

ศวทล. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากเบื้องต้น

วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง (จ.สงขลา)  ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตสัตว์ทะเล
หายากเบื้องต้น จำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 35 คน ให้เป็นพื้นที่นำร่องในการขยายการสร้างเครือข่ายประชาชนในการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายาก
ประกอบด้วย ภาคบรรยายและปฏิบัติ
ในระยะเวลา 2 วัน เนื้อหาการบรรยายให้ความรู้ ได้แก่ การจำแนกชนิดสัตว์ทะเลหายาก สถานภาพสัตว์ทะเลหายาก
ในประเทศไทย ภัยคุกคาม กฎหมายที่ควรทราบเทคนิคการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากเบื้องต้น และฝึกปฏิบัติจับบังคับสัตว์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นเบื้องต้นได้ ก่อนเจ้าหน้าที่จะเดินทางไปถึง