ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทล. สำรวจประเมินแมงกะพรุนพิษ จ.สงขลา

ศวทล. สำรวจประเมินแมงกะพรุนพิษ จ.สงขลา

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา สำรวจพบแมงกะพรุนหัวขวด
Physalia sp. บริเวณชายหาดสมิหลา และชายหาดชลาทัศน์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา การแพร่กระจายที่สำรวจพบ
3 ตัว/100 ตร.ม. และ 1 ตัว/100 ตร.ม.ตามลำดับ จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังการสัมผัสพิษจากแมงกะพรุนชนิดนี้ด้วย
ทั้งนี้ศูนย์ฯ ได้แจ้งข้อมูลการพบละการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับเครือข่ายในพื้นที่เพื่อทราบด้วยแล้ว