ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทล. ร่วมจัดนิทรรศการ และเข้าร่วมกิจกรรม ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา

ศวทล. ร่วมจัดนิทรรศการ และเข้าร่วมกิจกรรม  ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง นำโดยผู้อำนวยการศูนย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม
"ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา" พร้อมร่วมลงชื่อบันทึกช่วยจำกิจกรรม และร่วมจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ณ จุดตรวจประมงส่วนหน้าเมืองสงขลา ถนนแหล่งพระราม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน จำนวน 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันปลุกจิตสำนึกและรณรงค์ให้ชาวประมงมีการจัดเก็บเศษภาชนะที่นำออกไป หรือ
เศษเครื่องมือประมงที่เกิดจากกิจกรรมดังกล่าวนำกลับคืนฝั่งทุกรอบ ช่วยป้องกันและลดปัญหาขยะทะเลของประเทศให้น้อยลง