ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเผยแพร่วิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาจัดทำทุ่นกักขยะ จำนวน 2 โครงการ

ประกาศเผยแพร่วิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาจัดทำทุ่นกักขยะ จำนวน 2 โครงการ

1. ประกวดราคาจ้างทำครุภัณฑ์ทุ่นดักขยะ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตร
    จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


2. ประกวดราคาจ้างทำครุภัณฑ์ทุ่นดักขยะ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 25 เมตร
    จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

ทุ่นดักขยะ 10 ชุด
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 7.67 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 223
ทุ่นดักขยะ 20 ชุด
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 7.63 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 187