ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศประกวดราคาจ้างทำครุภัณฑ์ทุ่นดักขยะ

ประกาศประกวดราคาจ้างทำครุภัณฑ์ทุ่นดักขยะ

ประกาศประกวดราคาจ้างทำครุภัณฑ์ทุ่นดักขยะ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตร จำนวน 10 ชุด 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 13 - 19 มีนาคม 2563  กำหนดเสนอราคาวันที่ 20  มีนาคม 2563

ดาวน์โหลด

ประกาศ เอกสารประกวดราคา 20 ล้าน
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.47 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 111
TOR 20 ล้าน 63
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.33 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 121
ราคากลาง 20 ล้าน 63
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.04 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 111